Vår Historia

I början av 2013 var vi ett antal aktivister i Facebook-gruppen “Gröna Brevet” som insåg att det behövdes en stark juridisk person som kunde företräda alla cannabister som av en eller annan anledning behövde vara anonyma. Vi såg också ett enormt behov av relevant information kring cannabis på svenska, opinionsbildning och andra organiserade aktiviteter. Efter…

Bli vår Buddie!

Vill du också förändra samtalsklimatet och politiken kring cannabis i Sverige? Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Cannalisörernas arbete för att legalisera cannabis i Sverige finansieras för tillfället enbart av medlemsavgifter, sporadisk tröjförsäljning och enstaka privata donationer, vilket gör att det i nuläget inte finns några lokaler eller avlönade tjänster inom föreningen. Vi…