Om Cannalisörerna

cannalis-hexagonCannalisörerna är en grupp privatpersoner som gått ihop i en förening och därmed blivit en juridisk person. Föreningen grundades under 2013/2014 och registrerades hos Skatteverket i Juni 2014. Syftet med vår sammanslutning är att gemensamt arbeta för avkriminalisering av bruk och i förlängningen reglerad legalisering av cannabis i Sverige.


Vi tror att man bäst gör detta genom att utbilda, informera och skapa gemenskap, både internt och externt. Hittills har det arbetet bland annat bestått av kontakt med politiker, debattartiklar, framträdanden i radio och TV, medlemsträffar med föreläsningar, CannaDates & Kulturprogram, studiecirklar och viss stöttande/rådgivande verksamhet.

Ett av våra främsta mål har varit att minska den stigmatisering som finns kring cannabisbruk, på alla nivåer. Nyanserna kring stigma är många, men en av de absolut tuffaste utmaningar vi haft och som fortfarande kvarstår är självstigmatiseringen, dvs att man tar till sig och accepterar de fördomar som finns i sin omgivning. Detta kan leda till att man dras med ogrundade känslor av skuld och skam som i nästa led kan leda till att man isolerar sig, både fysiskt och psykiskt på grund av ett förväntat hot om kränkning eller diskriminering. Det kan också leda till att man inte söker hjälp för diverse problem på grund av skamkänslor och dåligt självförtroende.

Genom åren har vi sett att våra mer sociala arrangemang givit önskad effekt och det har stärkt både indivierna samt Cannalisörerna som grupp. Många tar med denna styrka i vardagen och börjar prata med sin omgivning om cannabis – det har alltså gett en “ringar på vatten”-effekt och vårt budskap om en mer human narkotikapoltik sprider sig sakta men säkert.   

Vi försöker sköta vår verksamhet så transparent som möjligt och hoppas i framtiden på att kunna presentera mer av det interna arbetet på ett bra sätt. Naturligtvis är alla våra medlemmar anonyma för övriga och enbart ett fåtal i arbetsgruppen har tillgång till våra medlemsregister, som givetvis sköts i enlighet med PuL.

För dig som vill läsa lite mer om oss och vår verksamhet, har vi samlat ett par länkar nedan:

STADGAR

VÅR HISTORIA

BLI VÅR BUDDIE

 


 

KONTAKT

Vill du komma i kontakt med oss gör du det enklast genom att fylla i formuläret nedan, eller skicka ett mail info@cannalisorerna.se

 

Annonser